Gıda Mühendisliği Bölümü

Vizyon ve Misyon

Vizyon; Gıda Mühendisliği eğitiminde ileri düzeye erişmek, uluslararası düzeyde araştırmaların sayısını artırmak, araştırma sonuçlarının pratiğe aktarılmasını sağlayacak mekanizmaları geliştirmektir.

Misyon; Gıda Mühendisliği Bölümünün misyonu, deneyimli kadrosu ile katılımcı, çağdaş, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış nitelikli, sorunları analitik düşünce ile analiz ederek en doğru ve en ekonomik çözümleri üretebilen, gıda hammaddelerinin besleyici değerini ve kalitesini koruyarak güncel teknolojilerle işleyen, gıda mevzuatı ve uygulamalarını bilen, kendisini sürekli geliştiren ve araştıran, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek gıda sanayinin gelişmesine yönelik projeler hazırlayan, girişimci ruha sahip, gıda ve beslenme konularında toplumu değişik yöntemlerle bilgilendirmek suretiyle sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunan, gıda analizleri ile yeni gıda işleme teknik ve metotlarının geliştirilmesini hedef alan, bilimsel araştırmalar yaparak, sonuçlarını çeşitli platformlarda tartışabilen, mesleki etik ilkelere bağlı Gıda Mühendisleri yetiştirmektir.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR