Gıda Mühendisliği Bölümü

Vizyon ve Misyon

Vizyon Gıda Mühendisliği eğitiminde ileri düzeye erişmek, uluslar arası düzeyde araştırmaların sayısını artırmak, araştırma sonuçlarının pratiğe aktarılmasını sağlayacak mekanizmaları geliştirmektir.   Misyon Gıda Mühendisliği Bölümünün misyonu, deneyimli kadrosu ile katılımcı, çağdaş, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış nitelikli gıda mühendisleri yetiştirmek, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek gıda sanayinin gelişmesine yönelik projeler hazırlamak, gıda ve beslenme konularında toplumu değişik yöntemlerle bilgilendirmek suretiyle sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak, gıda analizleri ile yeni gıda ileme teknik ve metotlarının geliştirilmesini hedef alan bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını çeşitli platformlarda tartışmak ve yaymaktır.

DİĞER SAYFALAR