Giyim Üretim Teknolojisi Programı

Vizyon ve Misyon

Misyonumuz

Uluslararası ve nitelikli eğitim ve araştırma olanakları sunarak, toplum ve tekstil sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda görev ve sorumluluk alabilecek, mesleğin sosyal, etik, ve ekonomik boyutlarının bilincinde, ekip çalışmasına yatkın, ürün ve sistem tasarımları konularında donanımlı, teknolojiye açık, yaratıcı, mesleki problemleri çözmeye yönelik mesleki bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Tekstil alanında tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak sektör gelişimine katkıda bulunan, güncel eğitim planları ile alanında uzman, sahip olduğu bilgi ve becerileri ulusal ve uluslararası faydaya dönüştürecek elemanlar yetiştiren, alanında lider eğitim ve öğretim kurumu olmaktır.

Temel  Değerlerimiz

Bölüm olarak temel değerlerimiz; kişiye saygı, mesleki sorumluluk ve etik bilinci, çevre bilinci, bilimsel üretkenlik, doğruluk, yenilikçilik, kalite ve mükemmeliyetçiliktir.