BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Göğüs Hastalıkları A.D

ATATÜRK ÜNİVESİTESİ TIP FAKÜLTESİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 

ANABİLİM DALINA AİT İLETİŞİM VE TELEFON BİLGİLERİ:

İletişim Adresi: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma Hastanesi,

                           Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 25240, Yakutiye – Erzurum

Telefon Bilgileri: 0 442 231 66 66 (Santral)

WEB Sayfası: http://www.atauni.edu.tr/#birim=gogus-hastaliklari

Elektronik Posta Adresi: gorguner@atauni.edu.tr

 

ANABİLİM DALI AKADEMİK KADRO İSİMLERİ:

Prof. Dr. Metin GÖRGÜNER (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Leyla SAĞLAM

Prof. Dr. Hasan KAYNAR

Doç. Dr. Metin AKGÜN

Doç. Dr. Mehmet MERAL

Yrd. Doç. Dr. Elif Yılmazel UÇAR

Yrd. Doç. Dr. Ömer ARAZ

Resim 1. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Akademik Personeli


ANABİLİM DALI TARİHÇESİ:

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 1968 yılında kurulmuş, aynı yıl Sağlık Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde hizmet vermeye başlamış, 1978 yılında Tıp Fakültesi inşaatının tamamlanması ile birlikte Yakutiye Araştırma Hastanesine taşınmıştır. 1996 yılında iki ayrı hastanede hizmet verilmesi kararının ardından Aziziye Araştırma Hastanesinde yer alan günümüzdeki yerine taşınmıştır.

 

ANABİLİM DALININ MİSYON VE VİZYONU:

Misyon: Göğüs Hastalıkları alanında öğrenci ve uzmanlık eğitimi yapmak, bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek, hasta hizmetlerini geliştirmek…

Vizyon: Öğretim üyesi, araştırma görevlisi, yardımcı sağlık personeli, idari personel, öğrenci ve hastaların karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde bulundukları bir ortamda, en üst düzeyde eğitim ve araştırma yapılabilen, hastaların kaliteli hizmet alabildiği bir anabilim dalı…

 

ANABİLİM DALININ HEDEFİ:

  1. Kaliteli eğitim sağlamak
  2. Yüksek düzeyde bilimsel araştırma gerçekleştirmek
  3. Kaliteli sağlık hizmeti sunmak
  4. Mesleki saygınlığı yükseltmek
  5. Diğer birimlerle işbirliği oluşturmak

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER:

Bilimsel aktivitelerin dışında, tüm akademik ve idari personel için geleneksel olarak her yıl kış aylarında bir anabilim dalı yemeği ile yaz aylarında piknik organizasyonu düzenlenmektedir.

 

ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ:

Birimde öğretim üyeleri tarafından 3. sınıf tıp öğrencilerine beşinci yarıyıl içerisinde solunum ve dolaşım kurulu kapsamında 10 saat teorik ders verilmektedir.

Beşinci sınıf öğrencilerine ise tekrarlayan 3 haftalık staj kapsamında öğretim üyeleri tarafından 42 saat teorik ders ve 30 saat pratik eğitim verilmektedir.

AKADEMİK FAALİYETLER:

Eğitim ve Öğretim Yılı

Yayın (adet)

2010 – 2011

15

2009 – 2010

14

2008 – 2009

16

2007 – 2008

15

2006 – 2007

18

 

     

      ANABİLİM DALI FİZİKİ OLANAKLARI

BİRİM ADI:

 

Bilgi ve Alanı (m2)

 

 

Açık ve Kapalı Alan (m2)

 

 

Göğüs Hastalıkları Kliniği: 646 m2

Klinik Sekreterliği: 17 m2

Poliklinik: 314 m2  

Sigara Bırakma Polikliniği: 46 m2

 

 

Derslik Sayısı

 

 

Bir adet dershane: 45 m2  

 

Akademik Yönetim Odası

 

 

24 m2  

 

Öğretim Elemanı Odası

 

 

Öğretim Üyesi Bloğu: 345 m2  

 

 

Laboratuar Sayısı

 

 

Bronkoskopi Ünitesi: 28 m2

Solunum Fonksiyon Testi Laboratuarı: 20 m2

Uyku laboratuarı: 40 m2  

 

 

DERSHANE – KÜTÜPHANE:

Birim içerisinde 15 kişilik bir dershane mevcuttur. Dershane içerisinde eğitim amaçlı sinevizyon sistemi, televizyon, DVD oynatıcı, sürekli internet erişimi mevcuttur. Ayrıca ders saatleri dışında kütüphane olarak da kullanılabilmektedir.

Resim 2. Dershane                                                       Resim 3. Kütüphane 

HİZMET KAPASİTESİ

Göğüs Hastalıkları servisinde toplam 30 yatak mevcuttur. Gerek Doğu Anadolu bölgesinin sosyal ve coğrafik yapısından kaynaklanan nedenlerle, gerekse fakülte hastanesinin bölgede referans bir merkez olma konumu itibari ile, özellikle kış aylarında daha fazla olmak üzere yoğun bir yatak talebi ile karşı karşıya kalınmakta ve sürekli olarak yüzde yüz doluluk oranı ile çalışılmaktadır. Yıllık bakılan hasta sayısı yaklaşık 1000 civarındadır. Göğüs Hastalıkları polikliniğine ise günde ortalama 30 – 40 ayaktan başvuru olmaktadır. Yıllık olarak hizmet verilen hasta sayısı 5000 – 6000 arasında değişmektedir.

Şubat 2005 yılında Doğu Anadolu Bölgesinde bir ilk olarak faaliyete geçirilen Sigara Bırakma Polikliniği halen 2 öğretim üyesi sorumluluğunda halkımıza hizmet vermeye devam etmektedir (Resim 4 ve Resim 5).

                            

Resim 4. Sigara Bırakma Polikliniği Girişi                           


     
Resim 5. Sigara Bırakma Polikliniği


                                 
    

Aynı şekilde 2005 yılında açılan ve halen bölgemizde tek olan Solunumsal Uyku Laboratuarı’nda uyku bozukluğu yakınmaları olan yıllık ortalama 100 hastada polisomnografik inceleme yapılmaktadır (Resim 6 ve Resim 7).

Resim 6. Uyku Laboratuarı Girişi                                        Resim 7. Uyku Laboratuarı Yatak Odası

 

TIBBİ ARAÇ VE GEREÇ DURUMU:

Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı Doğu Anadolu bölgesinde yeterli eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti verebilecek tıbbi cihazlara sahiptir. İleri teknoloji bir videobronkoskopi sistemi (Resim 8), ayrıca bir portabl fiberoptik bronkoskopi cihazı, gelişmiş bir Solunum Fonksiyon Testi cihazı (Resim 9) ile Kardiyopulmoner Egzersiz testi (KPET) cihazı (Resim 10),  non-invaziv mekanik ventilasyon cihazları, hasta başı mönitörleri, pulse oksimetre cihazı, plevra biopsi setleri mevcuttur. Terapötik Bronkoskopi amaçlı olarak kullanılan Argon Plazma Koagülasyon, Elektrokoter ve Kriyokoter cihazları ile özellikle akciğer kanserli hastaların palyatif tedavisinde bölgede önemli bir hizmet vermektedir.


 
Resim 8. Videobronkoskopi Sistemi            
Resim 9. Solunum Fonksiyon Testi Cihazı

 

 

Resim 10. Kardiyopulmoner Egzersiz Testi Cihazı