Güzel Sanatlar Fakültesi

Vizyon ve Misyon

Öz Görev (Misyon): “Hayatın Hizmetinde” sloganı ile düşünce ve değer bakımından evrensel nitelikte, kültürümüze ve dünyaya sanat ve tasarım yoluyla çağdaş yaratıcı bireyler yetiştirmektir.
Öz Ülkü (Vizyon): “Hep İleriye” sloganı ile uluslararası düzeyde tercih edilen, sanatsal ve tasarımsal çekim merkezi olmayı ve sanat ve tasarımın toplumda yaygınlaşmasını ön gören bir eğitim kurumu olmaktır.
Temel Değerler:  1. Sanatsal ve Tasarımsal Bakış: Aldığı karar ve uygulamalarda sanatsal ve tasarımsal kriter ve doğruları temel alır. 2. Yenilikçilik ve Girişimcilik: Etkinliğini artıracak alanlarda yeni ve farklı uygulamaları hayata geçirir. 3. Katılımcılık ve Paylaşımcılık: Kararlar katılımlı şekilde alınır, bilgiler şeffaf şekilde paylaşılır. 4. Öğrenme Odaklılık: Tüm bireylerin öğrenme deneyimlerini kolaylaştırır ve geliştirir. 5. Emeğe Saygı Gösterme ve Başarıyı Takdir Etme: Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve başarılar tanınır. 6. Ulusal ve Evrensel Değerlere Bağlılık: Ülkemizin değerlerine bağlılığın yanında evrensel değerlere de sahip çıkılır. 7. Toplumsal ve Kültürel Açıdan Sanat ve Tasarıma Duyarlılık: Toplumsal alanlardaki sorun ve ihtiyaçlara karşı duyarlı davranılır. 8. Disiplinlerarası Etkileşim: Sanat ve tasarım odaklı araştırmaların bilimsel alanlarla olan etkileşimi. 9. Etik Değerler: Evrensel, akademik ve etik değerlere bağlı kalmak. 

Haberler - Duyurular

BAĞLANTILAR

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi