Güzel Sanatlar Fakültesi

Vizyon ve Misyon

Misyon: Düşünce ve değer bakımından evrensel nitelikte,Kültürümüze ve dünyaya sanat yoluyla çağdaş yaratıcı bireyler yetiştirmektir.  
Vizyon: Uluslararası düzeyde tercih edilen,sanatsal çekim merkezi olmayı ve sanatın toplumda yaygınlaşmasını bir eğitim kurumu olmaktır.
DEĞERLER: 1.Evrensel,akademik ve etik değerlere bağlı kalmak. 2.Adil,şeffaf ve hukuka saygılı olmak, 3.Katılımcı,paylaşımcı ve çok sesli olmak. 4.Cumhuriyetin temel değerlerinden ödün vermemek. 5.Üstün sorumluluk anlayışını geliştirerek,eleştirel,yaratıcı ve özgün düşünceyi yüceltmek. 

Haberler - Duyurular

BAĞLANTILAR