Güzel Sanatlar Fakültesi

Yönetimden Mesaj

İnsanın duyuş, düşünüş ve davranışlarını ulusal ve evrensel ortak değerlerin süzgecinden geçiren üniversiteler, kuşkusuz zihinsel ve sezgisel hünerin gelişimini yaratıcı ve aktarıcı tarzda biçimlerdiren eğitim kurumlarıdır. Yorum, sentez ve yaratıcı düşünce etkinliğine yaptığı kazanımlarla toplumların yeniden düzenlenişinde etkin-itici bir güce sahip olan üniversitelerin, yaşam içindeki değişen koşullara yanıt verebilen ve yaşamsal olanakları sağlıklı ve refah düzeyine ulaştırmaya odaklı bir misyona sahip oldukları da söylenebilir. Çağdaş üniversite algısının parametreleri olan bu özellikler temelde insanın yarınına katma değer kazandıracak bilgi, anlam ve değer üretimiyle, nitelikli insan yetiştirmeyi amaç edinmektedir.  Şöyle ki günümüz dünyasında uygar olmanın; çağı okuyup algılayabilmenin ve çağın gerektirdiği koşullara ayak uydurabilmenin yolu da bu parametrelerin uygulanabilirliğiyle ölçülmektedir. Çağdaş eğitimin bir gereği olarak ilgi, gereksinim ve yetenekleri odak olarak kabul eden fakültemizin de varlık nedenini bu temel parametreler üzerine inşaa ettiğini söylemek yerinde olacaktır. Atatürk üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eğitimin çağdaş değerlerini benimseme ve onları işler hale getirme noktasında ideal olana her geçen gün daha da yaklaşmaktadır. Bugün yüzlerce mezunu ile hem yurt içinde, hem de yurt dışında akademik ve sanatsal etkinliklerde yer alıp, birikim ve deneyimlerini kazanıma dönüştüren fakültemiz, mevcut 74 akademik kadrosu ve 618 öğrencisiyle de geleceği daha sağlam kuşatabilmenin arzusunu gütmektedir. Bu arzu çağdaş dünyada var olabilmenin itici gücüdür. Öğrencilerini özel yetenek sınavı ile kabul eden fakültemizin 18 yıllık eğitim-öğretim programı sanatın müzik, resim, grafik, sahne Sanatları, Sinema, Heykel, Geleneksel Türk El Sanatları, Temel Eğitim,Tekstil ve Moda Tasarımı, Seramik ve Fotoğraf gibi alanlarını kapsamaktadır. Özellikle ülkemizin sanat dağarcığına hem sanatsal yaratılarla katkıda bulunmayı, hem de nitelikli insan kazandırmayı amaç edinen fakültemiz, bölgemizdeki sosyal ve kültürel dokuya da pozitif etkilerde bulunmayı sürdürecektir. Aracımız çağdaş eğitimin parametreleri, amacımız ise insanlık ailesine değer üretiminde bulunmaktır. 

Haberler - Duyurular

BAĞLANTILAR