Halk Sağlığı

Vizyon ve Misyon

 Misyonumuz: 

 Bilimsel ilkeler çerçevesinde insan yaşamının ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltecek, Halk Sağlığı alanında görev yapacak, dünya standartlarında hizmet sunacak hekim ve sağlık çalışanları yetiştirmek 

 

Vizyonumuz:

 Çağdaş, dinamik, özgür düşünen, kendine güvenen, sorumluluk sahibi hekimler yetiştirmek; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra topluma hizmet etmek; ekip çalışmasına dayalı sağlık hizmeti sunma becerisi kazandırmaktır. 

DİĞER SAYFALAR