Halk Sağlığı

Yönetimden Mesaj

Mezuniyet öncesi eğitimde, tıp fakültesi öğrencilerine temel halk sağlığı dersleri ve uygulamaları çekirdek eğitim müfredatını kapsayacak şekilde verilmektedir. Verilen eğitimle hekim adayının öncelikle sağlık ekibinin bir üyesi olarak çalışacağı ASM ve TSM leri tanıması ve birinci basamak sağlık hizmeti sunması amaçlanmaktadır. Tıpta uzmanlık öğrencilerimiz, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü doğrultusunda sahada çalışabilecek şekilde ülkemiz standartlarına uygun olarak eğitilmektedir.

DİĞER SAYFALAR