Halkla İlişkiler Anabilim Dalı

Yönetimden Mesaj

Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Halkla ilişkiler disiplininin gerekliliklerine sahip, meslek etiğine uygun hareket eden, donanımlı, yetkin, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan, yenilikçi,  yaratıcı ve fark yaratan halkla ilişkiler profesyonelleri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Kuram ve uygulamanın birlikteliğini esas alan bir bakış açısına sahip olan anabilim dalı, proje temelli çalışmaların yürütülmesi için elverişli bir iklim sunmaktadır.  Anabilim Dalımız, öğrencilerin mesleki gelişimleri kadar, kişisel gelişimlerini de   önemsemektedir. Bu bağlamda ‘Kariyer Topluluğu’ ve “Halkla İlişkiler Topluluğu’’ gibi öğrenci toplulukları ile gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler; öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlamaktadır. Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, değişen iş paradigmaları doğrultusunda  kendini yenilemekte, küresel gelişmeleri eğitim programına yansıtmaktadır.