Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı 25240-kampüs/erzurum
http://www.atauni.edu.tr/halkla-iliskiler-ve-tanitim-bolumu

Tarihçe

 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2010 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

Misyon ve Vizyon

 Misyon   Bölümümüzün misyonu halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında donanımlı, öncü ve fark yaratan bireyler yetiştirmektir. Fark yaratmak için ise yenilikçi düşünür, uluslararası örneklere odaklanır ve etki yaratmayı hedefleriz. Yenilikçi düşünürüz çünkü hızla değişen dünyada yer alan bireylerin kendilerine yer açabilmesi için yeni fikir ve projeler üretmesi gerektiğine inanıyoruz. Uluslararası örneklere odaklanırız çünkü iktisadi ve sosyal işleyişin yerel referanslarının azaldığının farkındayız ve, Etki yaratmayı hedefleriz çünkü üniversitelerin sadece bilgi üreten değil aynı zamanda uygulama odaklı, sosyal sorumluk sahibi kurumlar olması gerektiğini düşünüyoruz.     Vizyon   Bölümümüzün vizyonu halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında alternatif perspektifler geliştirmektir.  Bölümden mezun olacak öğrenciler kazandıkları teknik beceri ve yönetim ve iletişim alanlarındaki teorik ve pratik altyapıyla bu alanda yeni bir anlayışın öncüsü olacaklardır. Bu şekilde "geleceğe iz bırakmak" olanaklı olacaktır.

Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım