Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Vizyon ve Misyon

Misyon   
Bölümümüzün misyonu halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında donanımlı, öncü ve fark yaratan bireyler yetiştirmektir. Fark yaratmak için ise yenilikçi düşünür, uluslararası örneklere odaklanır ve etki yaratmayı hedefleriz. Yenilikçi düşünürüz çünkü hızla değişen dünyada yer alan bireylerin kendilerine yer açabilmesi için yeni fikir ve projeler üretmesi gerektiğine inanıyoruz. Uluslararası örneklere odaklanırız çünkü iktisadi ve sosyal işleyişin yerel referanslarının azaldığının farkındayız ve, Etki yaratmayı hedefleriz çünkü üniversitelerin sadece bilgi üreten değil aynı zamanda uygulama odaklı, sosyal sorumluk sahibi kurumlar olması gerektiğini düşünüyoruz.    

Vizyon  
Bölümümüzün vizyonu halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında alternatif perspektifler geliştirmektir.  Bölümden mezun olacak öğrenciler kazandıkları teknik beceri ve yönetim ve iletişim alanlarındaki teorik ve pratik altyapıyla bu alanda yeni bir anlayışın öncüsü olacaklardır. Bu şekilde "geleceğe iz bırakmak" olanaklı olacaktır.