Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi 04.07.1997 Tarih ve 23039 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 97/9535 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurumu’nun 16.12.1997 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla İletişim Fakültesi bünyesinde Radyo-TV ve Sinema, Gazetecilik ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümlerinin kurulması öngörülmüştür. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ise 2010 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 2009-2010 yılı itibariyle eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış bulunan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, gerek sektörel taleplerin karşılanması gerekse alanda yürütülen akademik çalışmalara katkı sağlaması açısından çağdaş gelişmeleri izleyen bir alan olarak teknik, idari ve akademik gelişimini sürdürmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım programına 2010 yılında yüksek lisans ve 2016 yılında ise doktora öğrenci alımları başlamıştır.

Özellikle ve öncelikle içinde bulunulan bilgi toplumu çağında gereksinim duyulan yetişmiş insan gücünü karşılamak üzere kurulan ve İletişim Fakültesi bünyesinde çalışmalarına devam eden Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Fakülte içi ve dışı etkinliklerin yürütülmesi için verimli bir ortam yaratılmasında, kurum içi halkla ilişkiler çerçevesinde kişilerarası iletişim ve etkileşimin olumlu yönde geliştirilmesinde, alanlarında uzman iletişimcilerin katıldığı kongre, sempozyum, seminer ve konferans gibi organizasyonların düzenlenmesinde ve çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik stratejik iletişim danışmanlığı ve hizmet içi eğitim seminerlerinde etkili bir rol üstlenmektedir.