Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Yönetimden Mesaj

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde Halkla ilişkiler disiplininin gerekliliklerine sahip, meslek etiğine uygun hareket eden, donanımlı, yetkin, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan, yenilikçi,  yaratıcı ve fark yaratan halkla ilişkiler profesyonelleri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Kuram ve uygulamanın birlikteliğini esas alan bir bakış açısına sahip olan bölüm, proje temelli çalışmaların yürütülmesi için elverişli bir iklim sunmaktadır.  Bölüm, öğrencilerin mesleki gelişimleri kadar, kişisel gelişimlerini de   önemsemektedir. Bu bağlamda ‘Kariyer Topluluğu’ ve “Halkla İlişkiler Topluluğu’’ gibi öğrenci toplulukları ile gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler; öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlamaktadır.

             Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü değişen iş paradigmaları doğrultusunda  kendini yenilemekte, küresel bağlamdaki gelişmeleri eğitim programına yansıtmaktadır. Bu bağlamda, Halkla İlişkiler, Reklam, Yönetim, Kişilerarası İletişim ve Pazarlama odaklı dersler verilmektedir. Bölüm programı genelden özel, kuramsaldan uygulamaya giden birbirini tamamlayan derslerden oluşmaktadır. Dinamik ve güncellenebilir niteliktedir.

             Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkararak profesyonel deneyim elde etmesine katkı sağlayan “Reklam ve Tasarım Atölyesi”yanı sıra yine “Halkla İlişkiler Uygulama Atölyesi” ‘nde hocaların danışmanlığında çalışmalar yürütülmektedir.

            Kurama dayanan bilgileri uygulamaya dönüştürebilmeleri amacıyla kamu ve özel sektörde öğrencilere staj olanakları sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra mezuniyet projeleri ile öğrencilerimiz uzmanlaşacakları ilgi alanlarına doğru yönlendirilmektedir.

            Erasmus anlaşmaları ile Avrupa’da pek çok üniversite ile öğrenci değişimi ortaklığı yanında, Mevlana anlaşmaları ile coğrafi bölge ayrımı olmaksızın öğrenci değişimi yapılmaktadır. EVS (European Voluntary Service) Avrupa Gönüllü Hizmeti, gençlerin Avrupa Birliği’ne üye bir ülkede bir sivil toplum, kamu kuruluşunda (vakıf, dernek-okul-üniversite) veya sosyal içerikli bir projede gönüllü olarak çalışmalarına olanak tanınmaktadır.

          Mezunlarımız; Halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumların halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve pazarlama departmanlarında sosyal medya uzmanı, müşteri temsilcisi, basın danışmanı, kurumsal iletişim koordinatörü gibi görevlerde çalışabilirler. Siyasal kurum ve kuruluşlarda halkla ilişkiler, siyasal iletişim ve imaj  danışmanı olarak çalışma olanakları vardır.

             Halkla İlişkiler Bölümü saygın üniversitelerde öğrenim görmüş akademisyenlerden oluşan güçlü bir kadro tarafından yürütülmektedir. Etkin bir danışmanlık sistemi ile halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama, siyasal iletişim, sosyal medya gibi uzmanlık edinecekleri “alanlara” yönlendirilmektedirler.