Bilgi ve Belge Yönetimi

HEDEF /TARGET

Bölümün hedefi, bilginin önemini artırarak ekonomik bir güç haline geldiği bilgi çağında, bilginin denetiminin ve bilgi iletişiminin öneminin farkındalığı ile her tür ortamda kayıtlı bilginin gereksinim duyanlara en kolay, en ekonomik ve en hızlı biçimde ulaştırılması yolunda bilginin   üretimine, erişimine, düzenlenmesine, yeniden biçimlenmesine, yorumlanmasına,  yayınlanmasına ve iletilmesine yönelik bilgi hizmetlerini yürütebilecek, yönlendirebilecek ve geliştirecek düzeyde  nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Gerekli akademik kadronun oluşturulmasının ardından 2008-2009 akademik yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan bölümümüzde  5 öğretim üyesi, 3 öğretim üyesi yardımcısı ve 1 uzman bulunmaktadır.
-----
In an information age when information has become more important and turned into an economic power, it is aimed that manpower is brought up to produce, access, arrange, reshape, interpret, publish and transfer of information for the convey of information to the parties who need recorded information in any type of environment most easily and in an economic and rapid way with the knowledge of information supervision and communication.
There are 2 Assoc. Prof. Dr., 2 Ass.. Prof. Dr., 3 Research Ass. and 1 specialist in department.