Heykel Bölümü

Hakkında

Çağdaş sanat ve tasarım alanlarına katkı sağlayabilecek yaratıcı, gözlemci, araştırmacı ve üretken sanatçıların yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş olan Heykel Bölümü’nde akademik etkinlikler 1 Profesör, 1 Doç. Dr., 3 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 8 Öğretim Elemanı tarafından yürütülmektedir. 

Bölümde, Atölye çalışmalarında ve bu çalışmaları destekleyen kuramsal dersler ve etkinlikler aracılığı ile heykeltıraşlığın gerektirdiği temel bilgilenme ilkelerini aktarmada olabildiğince çok seçenek içeren, bireysel yaratıcılığın desteklendiği çağdaş anlayış temelinde bir program yürütülmektedir. Öğrenciler birinci sınıfta Temel Sanat Eğitimi, Desen, Modelaj, Teknik Çizim ve Perspektif dersleri ile yaratıcılık, ifade ve kompozisyon yeteneklerini geliştirmekte, İkinci sınıftan itibaren heykel atölyelerinde proje çalışmalarını sürdürmektedirler. Kil, taş, metal, ahşap gibi farklı malzemelerle biçimlendirilen, anıt-heykellerden madalyona değin birbirinden çok farklı boyutlarda sunulabilen heykel sanatı alanında gerekli olan Heykel Teknolojisi, Temel Mimari dersleri ve Fotoğraf, Sanat Eserleri Analizi, Estetik ve Sanat Felsefesi, Çağdaş Sanat Yorumu gibi kuramsal dersler ile program desteklenmektedir. 

İş olanakları: Bu bölümü bitirenler; çevre tasarımcılığı, serbest heykel sanatçılığı, madalya ve mücevher tasarımcılığı, dekoratörlük, sanat danışmanlığı, yükseköğretim kurumlarında seçmeli sanat dersleri eğitimciliği yapabilmekte, Güzel Sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olarak çalışabilmektedirler. 

Heykel Bölümünde yüksek lisans programı da devam etmektedir. 

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR