Heykel Bölümü

Vizyon ve Misyon

Dünya akademik ve sanat ortamını takip etmek, yenilikleri fark ederek eğitim düzeyine transfer etmek, öğrencilerin çağın sanat ilkelerine ulaşmalarına öncü olmak, bölümün prestijini ve niteliğini arttırarak ülke çapında alana ilgi duyan ve tercih etmek isteyen öğrenciler için katılımcı bir sanat merkezine dönüştürmek, bu sayede ülkenin her bölgesinden öğrenci çekerek karma bir kültürel ortam yaratmak, bölümün vizyoner kimliğini güçlendiren önemli düğüm noktalarıdır. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü, teknik donanım ve alt yapı olanakları üzerinden değerlendirildiğinde ülkenin en iyi imkânlarına sahip heykel bölümlerinden biridir. Bu teknik donanımın yaratacağı üretken ortam, sanatın pratik yönüne destek verirken, öğrencinin bu kapsamda gelişim göstermesine katkı sağlayacaktır. Sadece beceri ve yeteneğe dayalı bir alan olmayan sanat, olgun bir dünya görüşüne sahip olmayı, yeterli düzeyde okuma ve gözlem yapmayı, yeniliklerden ve yaşamın akışından haberdar olmayı gerektirir. Üniversitenin sahip olduğu geniş çaplı kütüphane, bu bağlamda öğrenciye yeterli kaynağı sağlarken, bölüm içinde gerçekleştirilen panel, söyleşi, konferans, work-shop ve sunumlarla bu kavramsal boşluğun doldurulması için önemli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Kurumun operasyonel hedefi, öğrenciye alanı doğrultusunda doğru iletişim kanalları açmak, mesleki yetkinliklerini geliştirmek ve çoklu düşünme becerisi kazandırmaktır. Bu bağlamda misyon, ülke çapında en donanımlı heykeltıraşları ve sanatçıları yetiştiren bölüm olma özelliğini taşımak olmalıdır. Bunun için teknik olanaklarla teorik altyapıyı aynı potada eritmek, tarihsel süreçten beslenirken sürekli yeniyi takip etmek, güncel sanat ortamında dolaşımda olmak, bölümün bir diğer misyonudur.  

Hızla yükselen ve çağın gereksinimlerine yanıt arayan Atatürk Üniversitesi’nin hedeflediği yeni nesil çizgiye ulaşmak, heykel bölümü olarak sahip olunan vizyondur. Gelecek adına hayal kurmak ve ütopyalar üretmek, başarıya odaklanarak hedef sahibi olmak, süreci doğru yöneterek yükseliş göstermek, bölüm öğrencilerinin vizyoner kimliklerinin oluşumunda yol gösterici öğretiler olurken, teorik, sanatsal ve bilimsel çalışmaların bir arada kurgulanarak sunulması, bu süreçte öğrencilerin bireysel gelişimlerine önemli katkılar vermesi beklenmektedir. Mezun olacak öğrencilerin geniş çaplı üretim süreçlerinde problem çözme, teknik ve analitik yöntemler geliştirme gibi yönlerini güçlendirmiş olmaları, çağın sanat anlayışına uygun üretim yaparak ulusal ve uluslararası platformda görünür olmaları, heykel sanatının pratik ve teorik düzlemde sahip olduğu, görüş, yöntem ve tekniklerini işlevsel bir şekilde uygulayabilen birer sanatçı olmaları bölümün yüklendiği başlıca misyondur. Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR