Horasan Meslek Yüksekokulu

Vizyon ve Misyon

Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksekokulu’nun misyonu genel misyonu ile parelel Atatürk’ün adını taşımanın onuruyla; toplumun ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip yetişmiş   insan gücünü ülkemize kazandırmaktır. Horasan Meslek Yüksekokulu, araştırıcı, sorgulayıcı, problemlere çözüm bulucu düşünce yapısında, değişen dünya koşularında topluma bilgi ve beceri kazandırabilecek, evrensel düşünce ve değerlerine sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı  eleman yetiştirmeyi hedef edinmiştir.  

Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu ise Horasan Meslek Yüksekokulu olarak, 21. yüzyılın hızla değişen bilimsel ve sosyal koşullarına uyum sağlayabilecek, takım çalışmasını benimsemiş, paylaşım kültürüne yatkın, sorumluluklara çok duyarlı, kendi alanında lider bir eğitim kurumu olmayı amaçlamıştır. Aynı zamanda bilgi üreten ve bilgiyi kullanan öğrenci, öğretim elemanları ve tüm çalışanlarıyla, iletişimi yüksek, bulunduğu ortama uyum sağlayan, eleştirebilen, son teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak problemlere çözüm sağlayan,  bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR

BAĞLANTILAR