İç Denetim Birimi Başkanlığı

Vizyon ve Misyon

İç denetim faaliyeti; İdarenin risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğinin ve yeterliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi suretiyle, İdarenin işlem ve faaliyetlerinin amaç ve politikalara, stratejik plana, programlara, performans programına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, üretilen bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar.                    
Misyonumuz, Üniversitemiz faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek için bağımsız, tarafsız güvence sağlama ve danışmanlık hizmeti sunmak, risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerini sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirerek Üniversitemizin hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır.                                                                                                                                                               
Vizyonumuz, denetim standartlarına ve etik kurallara uygun bir şekilde; tarafsız ve bağımsız olarak yapılacak denetim, danışmanlık ve rehberlik faaliyetleriyle Üniversitemizin gelişmesine, amaç ve hedeflerine ulaşmasına en yüksek katkıyı sağlamaktır.                                                                                                                                                                                                  

DİĞER SAYFALAR