İç Denetim Birimi Başkanlığı

Yönetimden Mesaj

5018 sayılı Kanunda iç denetim, “kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetleri” olarak tanımlanmıştır.

Birimimizce yürütülen iç denetim faaliyetinin amaçları şunlardır:

1- Üniversitemiz faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini,

2- Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını,

3- Bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasını,

4- Üniversitemiz faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması sağlamasını,

5- Risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmede üniversitemize yardımcı olmak üzere bağımsız ve tarafsız bir nesnel güvence sağlama (denetim) ve danışmanlık hizmeti vermektir.

2015 yılı Mart ayında kurulan Başkanlığımız risk odaklı olarak hazırlanan ve Rektörlük Makamından alınan onaylarla yürürlüğe giren 3 yıllık İç Denetim Planları ve 1 yıllık İç Denetim Programları kapsamında İç Denetim faaliyetini yürütmektedir.


DİĞER SAYFALAR