BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

İç Hastalıkları A.D

 

MİSYON  VE VİZYONUMUZ :

 

1- Dünya standartlarında tıp bilimi ve teknolojileri uygulamaları ile çağdaş dünyadaki benzerleri ile yarışabilen, bilimsel yenilikleri hastalarına uygulayabilen tıp doktorları yetiştirmek ve bu niteliklerini geliştirerek idame ettirmek,

2-Toplumun beden ve ruh sağlığını korumak ve gerektiğinde tedavi etmek amacıyla çağdaş bilgilerle donatılmış, bağımsız çalışabilen, kendini yenileyebilen hekimlik yapma ahlaki değerlerine sahip hekimlerin yetiştirilmesinde İç Hastalıkları yönünden katkıda bulunmak

3-Önce hasta sağlığı, hasta otonomisi ve sosyal adalet diyen güncel ve nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak.

4-Ülkemiz ve bölgemiz gereksinimleri göz önünde tutularak yan dal uzmanları ile içinde bulunduğumuz müessesenin istediği niteliklere sahip öğretim elemanı ve bilim adamları yetiştirmek.

5-Fakülte ekonomisine katkı yapabilecek, sanayide uygulanabilecek veriler elde edilebilen ulusal ve uluslar arası üst düzey dergilerde yayınlanabilecek nitelikte araştırmalar yapmak

Misyonları doğrultusunda yıldan yıla aşama kaydederek gelecek on yıl içinde albenisi yüksek itibarlı Türkiye standartlarının üstünde hizmet veren, çağdaş ve akli bilim üreten bir A.B.D seviyesine gelerek ülkemizdeki Tıp Fakülteleri içinde ilk sıralarda yer almak.

Bölgedeki Hematoloji hastalıkların tanı ve tedavisi , hematoloji eğitim faaliyetleri, Doğu Anadolu Bölgesi onkoloji hastalarına tanı konulup tedavi uygulanması, Evrensel nitelikte bilgi üretebilen, uluslararası mevcut bilgiye ulaşarak halkımızın güncel ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilen, öğretim üyesi, araştırma görevlileri, öğrenciler  ve diğer yardımcı sağlık personelinin aktif katılımının sağlandığı, şeffaf,  düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği, objektif  ölçülebilir denetim mekanizmalarına açık bir anlayışla kurumsallaşmasını tamamlamış bir klinik olmaktır.

 

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TOPLAM DOKTOR SAYISI :  47  dir.

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TOPLAM HEMŞİRE SAYISI :  60  dır.

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TOPLAM PERSONEL  SAYISI :  40  dır.

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TOPLAM SEKRETER SAYISI :  16 dır.

 

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

 


HEMATOLOJİ KLİNİĞİ  YATAK  SAYILARI :

 

3 Kişilik  Wc ve duşlu  oda sayısı : 8

2 Kişilik  Wc ve duşlu  oda sayısı : -

1 Kişilik  Wc ve duşlu  hususi  oda sayısı :3

1 Kişilik  Wc ve duşlu suid  oda sayısı : 2

 

GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ  YATAK SAYILARI :

 

3 Kişilik  Wc ve duşlu  oda sayısı : 8

2 Kişilik  Wc ve duşlu  oda sayısı : 1

1 Kişilik  Wc ve duşlu  hususi  oda sayısı :2

1 Kişilik  Wc ve duşlu suid  oda sayısı : 2

 

NEFROLOJİ KLİNİĞİ  YATAK  SAYILARI :

 

3 Kişilik  Wc ve duşlu  oda sayısı : 4

2 Kişilik  Wc ve duşlu  oda sayısı : 4

1 Kişilik  Wc ve duşlu  hususi  oda sayısı :3

1 Kişilik  Wc ve duşlu suid  oda sayısı : 2

 

KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ  YATAK  SAYILARI:

 

1 Kişilik  Wc ve duşlu  hususi  oda sayısı :18

 

ENDOKRİNOLOJİ KLİNİĞİ  YATAK SAYILARI :

3 Kişilik  Wc ve duşlu  oda sayısı : 8

2 Kişilik  Wc ve duşlu  oda sayısı : 1

1 Kişilik  Wc ve duşlu  hususi  oda sayısı :2

1 Kişilik  Wc ve duşlu suid  oda sayısı : 2

 

MEDİKAL ONJOLOJİ KLİNİĞİ  YATAK  SAYILARI :

 

3 Kişilik  Wc ve duşlu  oda sayısı : 16

2 Kişilik  Wc ve duşlu  oda sayısı : -

1 Kişilik  Wc ve duşlu  hususi  oda sayısı :6

1 Kişilik  Wc ve duşlu suid  oda sayısı : 4

 

YOĞUN BAKIM SERVİSİ  YATAK  SAYILARI:

 

7 Kişilik Yatak Sayısı : 1

1 Kişilik  Wc ve duşlu  hususi  oda sayısı :1

1 Kişilik  Wc ve duşlu suid  oda sayısı : 1

 

DİYALİZ ÜNİTESİ  YATAK  SAYILARI:

 

1 Kişilik Yatak Sayısı : 14

1 Kişilik Yoğun Bakım Yatak Sayısı : 2

 

 

 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı toplam Yatak Sayısı  :  213  dür.