İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Hakkında

İç Hastalıkları Anabilim Dalında 4 öğretim üyesi (Prof. Dr. M. Sinan Aktaş Anabilim dalı başkanı, Doç. Dr. Başak Hanedan, Dr. Öğr. Üyesi Nergis Ulaş ve Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Değirmençay) ve 3 araştırma görevlisi (Arş. Gör. Ömer Aydın, Arş. Gör. Kerim Emre Yanar ve Arş. Gör. Muhammed Sertaç Eroğlu) görev yapmaktadır.

İç Hastalıkları Anabilim Dalında kedi-köpek, çiftlik hayvanları ve egzotik hayvanların İç Hastalıkları konuları teorik- pratik olarak verilmekte, yüksek lisans ve doktora programları düzenlenmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Anabilim Dalı Kliniğinde hayvanlarda İç Hastalıkları ile ilgili tüm hastalıkların tanı, sağaltım ve korunma için klinik ve poliklinik hizmetleri yürütülmektedir.

Anabilim dalımız eğitim-öğretim sisteminde Öğrenciler İç Hastalıklarına “Mesleki Uygulama“ dersi ile başlar, bunu "Kliniğe Giriş", "Küçük Hayvanların İç Hastalıkları", "Büyük Hayvanların İç Hastalıkları" ve "Adli Tıp" takip eder. Bu dersler öğrenciler için mesleki zorunlu derslerdir, öğrenciler bu derslerle klinik çalışmalara hazırlanırlar. Bu süreçte klinik ve çiftlik ortamında problem çözme, bilgi toplama ve edindikleri bilgileri uygulama olanağı bulurlar.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, kompleks hastalıklara ilişkin ileri tanı teknikleri ve tedavi seçenekleri uygulanmaktadır. İç Hastalıkları Anabilim dalımızda mevcut olan kan sayım cihazı, kan gazları analiz cihazı, EKG kayıt sistemi ve ultrasonografi gibi cihazlar kullanılarak hastalıkların kesin tanısı konulabilmektedir. Ayrıca, klinik öncesi anabilim dallarının laboratuvarları giderek artan oranlarda hastalıkların tanısının konulması için çalışmalar yürütülmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki profosyonel hayvancılık işletmelerinde karşılaşılan İç Hastalıklarıyla ilgili problemlerde işletme sahiplerinin talepleri doğrultusunda bilgi desteği sağlanmaktadır.

Anabilim dalımız bünyesinde yürütülmekte olan araştırma projeleri sayesinde bölgeden kliniğe getirilen hasta hayvanlar ile ilgili olarak bilimsel araştırmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

DİĞER SAYFALAR