İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Vizyon ve Misyon

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi köklü geçmişinden yola çıkarak sosyal yönü güçlü, ulusal ve uluslararası iktisadi sorunları kavrayıp çözümleyebilen, iktisat büyüme ve kalkınma, uluslararası iktisat alanına ilşikin güncel meseleleri bütünleştirebilen, evrensel ilkeler çerçevesinde analiz yapabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünceye sahip bireyler yetiştirebilmektir.