İletişim Fakültesi

Hakkında

Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi 04.07.1997 tarih ve 23039 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Yüksek Öğretim Kurumu’nun 16.12.1997 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla İletişim Fakültesi bünyesinde; Radyo-Televizyon ve Sinema, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinin kurulması öngörülmüştür.

İletişim Fakültesi, ilk olarak Tıp Fakültesi Binası’nın ikinci katında Radyo-Televizyon ve Sinema bölümü ile eğitim ve öğretimine başlamış; faaliyetlerini bu mekânda sürdürmüştür.

İletişim Fakültesi, Ocak 2006 tarihi itibariyle Güzel Sanatlar Fakültesi binasında geçici olarak tahsis edilen yere taşınmış, eğitim ve öğretim faaliyetlerini üç bölüm olarak bu binada sürdürmüştür.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 22.06.2017 tarihli 21. Maddesi gereğince fakültemizde mevcut 3 bölüme Anabilim Dalları kurulmuştur. Bu bağlamda fakültemizde lisansüstü eğitim veren Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünde Temel İletişim Bilimleri(Doktora), Radyo-Televizyon ve Sinema(Yüksek Lisans); Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Doktora-Yüksek Lisans); Gazetecilik bölümünde Gazetecilik(Doktora-Yüksek Lisans)  ana bilim dalları mevcuttur. Fakültemizde 10 Profesör, 6 Doçent, 16 Dr. Öğretim Üyesi, 11 Araştırma Görevlisi ve 4 Öğretim Görevlisi olmak üzere, toplam 47 akademik personel ile 20 idari ve teknik personel mevcuttur.

Güzel Sanatlar Fakültesi binasında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren İletişim Fakültesi, Ekim-2019 tarihinde yeni yapılan hizmet binasına taşınmıştır.

Taşınmış olduğu yeni yerleşkesinde fakültemizin teknolojik revizelere uygun modern derslikleri, toplantı salonları, bilgisayar laboratuarı, kütüphane ve teknik ortamları mevcuttur. Fakülte kütüphanesindeki bilgi kaynakları Uluslararası LC Sınıflama Sistemi ile tasnif edilmiş ve bilgisayar ortamına aktarılarak okuyucuların hizmetine sunulmuştur.  Bilgisayar Laboratuarı, Masaüstü Yayıncılık Odası, Atatürk İletişim Gazetesi, Radyo Üniversite, Reklam Atölyesi, Halkla İlişkiler Ünitesi, Televizyon Stüdyosu, Film Atölyesi, Dijital Kurgu Birimi, Reji ve Seslendirme Stüdyoları öğrencilerimizin almış oldukları teorik bilgileri pekiştirmeleri amacıyla kullanılmaktadır.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR

Atatürk İletişim Öğrenci Gazetesi

Ata Medya Merkezi

Yeni Müfredat Dersleri

BAĞLANTILAR