İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Vizyon ve Misyon

Bölümümüz, Cumhuriyet, demokrasi ve laikliğin kazanımlarının farkında olarak; -   Dini, asıl kaynaklarından araştırarak öğrenen ve bilimsel verilere dayanarak yorumlayan, -   Dinî ve kültürel mirası geliştiren ve karşılaşılan problemlere çözüm üretebilen, -   Yapıcı eleştiriye, farklı görüş ve inançlara saygılı olan, -   Taklit eden değil, sorgulayan ve seçim yapabilen, -   Yeni bilgilere açık olan ve kendini geliştirebilen, -   Toplumdaki çeşitli dinî oluşumları ve çağın ihtiyaçlarını bilim ve aklın ışığında analiz edebilen -   Ahlaki ve estetik duyarlılığa sahip, -   Sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık -   Alanında bilimsel bilgi üretme becerisine sahip, -   Ürettiği bilgiyi, ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşarak yaygınlaştırabilen ve geliştirebilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri yetiştirmek için çağdaş bilimsel verileri dikkate alan bir eğitim verilmesi amaç olarak benimsemiştir. UFKUMUZ ·                    Dinî mirasın tarihle, coğrafyayla ve kültürle harmanlanarak geleceğe akan bir olgu olduğunun bilincinde olmak, ·                    Dinin yapılandırıcı ve uzlaştırıcı niteliğinden yararlanarak bir arada yaşama kültürünü geliştirmek, ·                    Bilim, düşünce ve sanatın, dini anlama ve yorumlama süreçlerindeki öneminin farkında olmak, ·                    İnsanların dini doğru bir şekilde öğrenme ve anlamalarını sağlamak, ·                    Kaliteli eğitim, araştırma ve yayınlarla bilim dünyasına katkıda bulunmak ufkumuzu oluşturur.

DİĞER SAYFALAR