Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetimden Mesaj

           

Türkiye'de aile, çağdaş hukuk anlayışına uygun olarak medenî kanun esaslarına göre kurulmuştur. Kadın ve erkek yasal olarak eşit haklara sahip olmasına rağmen tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların başta eğitim olmak üzere, sosyoekonomik, kültürel,politik kaynaklı ve çözüm bekleyen birçok sorunu vardır. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların her alanda güçlendirilmesi,  kalkınmanın ve toplumsal uzlaşmanın en önemli şartlarından birisidir. Merkezimiz kadınların mevcut ve olası sorunlarını belirleme, akılcı ve kalıcı çözümler üretme ve kadının statüsünü güçlendirmeye yönelik bilimsel faaliyetlerde bulunma amacı ile kurulmuştur. Merkezimizin öncelikli faaliyet konusu son yıllarda hemen hergün basın yayın organlarında yer bulan kadına yönelik şiddettir. Şiddet toplumun her kesiminde görülmekle birlikte şiddeti en fazla kadın, çocuk, yaşlı ve engelli gibi istismara açık gruplar yaşamaktadır. Şiddetin önlenmesi toplumun eğitimi, şiddete karşı toplumsal duyarlılığın artırılması, sosyal, ekonomik ve hukuki sorunların çözümü, dezavantajlı grupların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının sonlandırılması ile mümkündür. Bu kapsamda Merkezimiz tarafından “Atatürk Üniversitesi Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsel Taciz ve Şiddete Karşı Politika Belgesi”  hazırlanmış ve 22.06.2017 tarihinde Üniversitemiz Senatosunda onaylanmıştır. Konu ile ilgili konferans,panel, eğitim vb. etkinlikler düzenlenmiş, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanmıştır. Bundan sonra da aynı amaç doğrultusunda benzer faaliyetlere devam edilecek, kadın sorunlarını bilimsel düzlemde ele alabilmek için araştırmalar ve projeler yapılacak, lisansüstü programlar açılıp bilimsel yayınlar yapılacaktır. 

 Geçmişte yapılan ve gelecekte yapılması planlanan tüm etkinliklerin amacına ulaşması dileğiyle..                                                                         Prof. Dr. Reva BALCI AKPINAR

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR

BAĞLANTILAR