BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kardiyoloji A.D

ANABİLİM DALI

KARDİYOLOJİ

TARİHÇE

Kliniğimiz 1990 tarihinde Dahiliye Anabilim Dalından ayrılmış ve Kardiyoloji Anabilim Dalı altında Akademik ve bilimsel platformunda hizmet vermeye başlamıştır. İlk Koroner Anjiografi’ ye 1985 yılında; ilk PTCA’ ya  1990, stent implatasyonuna 1991 yılında (Prımer dahil) başlanmıştır. Kliniğimizde halen  Pace Maker İmplatasyonu, Eklektrofizyolojik çalışma ve Ablasyon, Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları tanı  ve girişimsel tedavileri,  Mitral , Aort ve Pulmoner Balon Valvuloplasti işlemleri yapılmaktadır. 

MİSYON-VİZYON

Hizmet alan  insanların, modern tıbbın gerektirdiği tüm imkanlardan faydalandırılarak, kaliteli tanı ve tedavi hizmetinin verilmesini sağlamak amacıyla dünya standartlarında bilgi ve teknoloji kullanarak  Kardiyoloji alanındaki gelişmeleri  olarak takip edip  uygulamaktır.

 

 

Öğretim Üyesi Sayısı            :10

Uzman Öğretim Üyesi Sayısı:1

Araştırma Görevlisi Sayısı    :10     

Plk.Sekreter Sayısı                :3

Eko Sekreter Sayısı               :1

Klin Sekreter Sayısı              :3

Öğretim Üy. Sekreter Sayısı:1

Yoğ.Bakım Hemşire Sayısı  :9

Klin 1. Hemşire Sayısı         :6

Klin 2. Hemşire Sayısı         :6

Yoğ. Bakım Personel Sayısı:10

Klin 1. Personel Sayısı        :8

Klin 2. Personel Sayısı        :10

 

Kardiyoloji Yoğun Bakım   Yatak sayısı :16

                                                                       2 İzole odası

                                                                            1 Hususi oda          

Kardiyoloji 1  Yatak Sayısı                                    :50

Kardiyoloji 2 Yatak sayısı                                      :50

Toplam Yatak Sayısı                                             : 119