Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Yönetimden Mesaj

Fakültemiz; çalışanları ve öğrencileri ile ortak hedef ve sorumlulukları paylaşan bir kurumdur. Bu kurumun mensupları, mutluluğu mesleki üretkenlikte aramayı temel yaşam felsefesi olarak benimsemişlerdir. Sevgili öğrenciler, Fakültemiz yönetimi, akademik ve idari kadrosuyla varlık nedenimiz olan sizlere nitelikli bir hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Sizleri de kendi öğrenme sürecinizin yönetim ve sorumluluğunu üstlenmeye; kurumun değerlerini, öz görevini (misyonunu) ve öz ülküsünü (vizyonunu) paylaşmaya davet ediyorum. Öğrenme sürecinin amacına ulaşması için bilişüstü güdü ve davranış açısından kendi öğrenme süreçlerinizi yönlendirmelisiniz. Belirlediğiniz amaçlara ancak kendi çabanızla ulaşabileceğinizi unutmamalısınız. Fakültemizi sizi yaşama hazırlayan bir kurum olarak değil, yaşamın kendisi olarak algılamalı ve değerlendirmelisiniz. Bu süreçte sizin kendisine aktarılanları alan ve sonra onları tekrarlayan edilgin birer alıcı değil, özdüzenlemeli, araştıran, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen bireyler olarak sürece aktif olarak katılmanız son derece önemlidir. Öğrenme birikim gerektiren bir süreçtir. Önceden öğrendiklerini yeni öğrendikleriyle birleştirip, yeni bilgi üretmede kullanamayan, öğrendiklerini anlamlandıramayan öğrenenin amacına asla ulaşamayacağını unutmayınız. Ayrıca fakültemizdeki ve üniversitemizdeki kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri de eğitiminizin bir parçası olarak değerlendirmelisiniz. Fakültemizin fiziki yapısı, aktif öğrenmeyi destekleyecek biçimde düzenlenmiş ve eğitim teknolojileriyle donatılmıştır. Sizlerden beklentimiz size sunulan bütün olanakları kullanarak eğitim etkinliğine aktif bir biçimde katılarak öğrenmeyi mutluluk veren bir sürece dönüştürmeniz, başarılı olmak için sürekli ve planlı çalışmanızdır. Değerli öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz, Fakültemizin şimdiye kadar gösterdiği gelişmede ve ulaştığı eğitim kalite düzeyinde sizin özverili çalışmalarınız en önemli etken olmuştur. Bununla birlikte eğitimle ilgili hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için sizlerden özellikle eğitim sürecini yaşamla ilişkilendirmenizi, eğitim etkinliğini bu doğrultuda sürdürebilmenizi sağlayacak bilgi ve donanımı kazanmaya gayret göstermenizi bekliyoruz. Gösterdiğiniz başarı ve göstereceğiniz gayret için teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Ayrıca kurumumuzu tercih ederek Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ailesine yeni katılan öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün öğrencilerimize ve mezunlarımıza başarı ve mutluluklar diliyorum. 
Prof. Dr. Ufuk ŞİMŞEK

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR