BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Misyon ve Vizyon

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Programının Özülküsü (vizyon): Vizyonumuz (özülkü), öğretim kadromuz ve öğrencilerimizin ortaya koyduğu araştırma faaliyetleri ve mesleki başarılarla ulusal ve uluslar arası düzeyde kabul gören bir kimya mühendisliği bölümü olmaktır. Programın Özgörevi (misyon): Misyonumuz, öğrencilerimize temel ve uygulamalı araştırmalar yapabilecekleri, kimya mühendisliği mesleğinin gerektirdiği hizmeti ulusal ve uluslar arası düzeyde sunabilecekleri bir mühendislik eğitimi vermektir.  Program eğitim amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Mezunlarımız, 1. Kimya mühendisliğinin ilgi alanına giren üretim proseslerinde tasarımdan pazarlamaya kadar her aşamada görev alabilecek, 2. Kimya Mühendisliği yanı sıra işletme, malzeme, gıda, çevre mühendisliği ve benzeri disiplinlerde lisansüstü çalışmalarını sürdürebileceklerdir.