Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Yönetimden Mesaj

            Değerli arkadaşlar, 

         Klinik  Öncesi Bilimleri  Bölümümüz, Üniversitemiz ve Fakültemizin başarılarla dolu bilimsel geçmişinden aldığı  güçle ve sahip olduğumuz dinamik ve deneyimli  öğretim üyesi kadrosu ile kendisi için  belirlemiş olduğu misyon ve vizyon doğrultusunda  çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrencilerimize Veteriner Hekimliği hizmetlerinin sunulmasında bilinmesi gereken temel ve uygulamaya yönelik bilgilerin kazandırılması ve  kazanılan bilgileri de kullanarak hayvan hastalıklarına laboratuvar düzeyinde doğru ve çabuk  tanı konulmasını    önceleyen bir yaklaşım içerisindedir. Bu yaklaşım çerçevesinde  Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü  olarak,  bir yönü ile üst düzeyde bilgi birikimine sahip ve hayvan hastalıklarına  iyi tanı koyabilen ve gerçekleştireceği  mücadele programları ile hayvan ve halk sağlığını koruyan, hasta sahipleri ile iyi iletişim kurabilen, araştırmacı ve sorunlara çözüm üretebilen  donanımlı  Veteriner Hekimler yetiştirmek için gayret gösterirken, diğer taraftan da hayvan hastalıklarına yönelik araştırma  ve  geliştirme  faaliyetlerini sürdürmekte, hayvan yetiştiricilerimizin  sorunlarına  çözümler bulmaktayız. Yürüttüğümüz tüm eğitim, araştırma ve teşhis hizmetlerini de  bölümümüzdeki çalışma arkadaşlarımızın gayret ve işbirliği ile yapmaktayız.

          Mutluluk duyacağımız  nokta, mezun olan arkadaşlarımızın mesleklerini  ifa ederlerken derslik ve laboratuvarlarımızda geçirdikleri süreçler ve edindikleri bilgi ve birikimler  hususunda   pozitif  bir   geri bildirimde bulunmalarıdır. Aynı şekilde bölümümüz laboratuvarlarında  verilen tanı sonuçlarından da hizmet alanların  memnuniyet duymalarıdır.

 

         Prof. Dr. Yavuz Selim  SAĞLAM

         Bölüm Başkanı