Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Hakkında

Program Tanıtımı

Hınıs ilçemiz endemik bitki türleri, geniş mera ve çayır alanlarıyla Erzurum’un önemli hayvancılık merkezlerinden biridir. İlçede hayvan sayısı fazla olsa da halen bilimsel yaklaşımlardan uzak, geleneksel tarzda yetiştiricilik uygulanmaktadır. Gerek ilçe merkezinde ve gerekse çevre köylerde başka illerden gelen hayvan hareketleri ve göçer hayvancılığa sıklıkla rastlanmakta olup, zoonoz hastalıklarla mücadelede daha fazla oranda koruyucu veteriner hekimlik hizmeti ve bu alanda yetişmiş teknik eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Bu bağlamda; Atatürk Üniversitesi Hınıs Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü bünyesinde açılmış olan programımız 1998-1999 yıllarında “Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Programı” adı altında eğitim vermeye başlamıştır. 2008-2009 öğretim yılında “Veteriner Sağlık Teknikerliği” olarak ve en son 2010 yılından günümüze kadar olan süreçte “Laborant ve Veteriner Sağlık Programı” adıyla eğitim öğretime devam edilmektedir. 

Bölümün akademik kadrosunda iki Doktor Öğretim Üyesi ve bir Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.

Bölümümüz bünyesinde 2011 yılından bu yana hizmet veren bir “Veteriner Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı” yer almakta, uygulamalı derslerde bu birimden yararlanılmaktadır. Bu laboratuvarımızda genel analiz ekipmanları sayılabilecek olan; otoklav, etüv, distile su cihazı, benmari, desikatör, hassas terazi, ph metre, manyetik karıştırıcı, makro ve mikro santrifüj cihazları, oküler mikroskoplar ve mikropipetler aracılığıyla da çeşitli mikrobiyolojik, parazitolojik, fizyolojik teşhis ve analizler yapabilme imkânımız bulunmaktadır. Ayrıca koyun iskeleti, sığır iç organ sistemi modeli ile keçi ve sığır iskelet kemikleri takımının yanı sıra, bölümümüz öğrencilerinin klinik alanda faydalanabilecekleri muayene ve sütur teknikleri malzemelerinin bulunduğu uygulama salonumuz, öğrencilerimizin kullanımına hazır durumdadır. 

Bununla beraber, öğrencilerin teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için Üniversitemiz Veteriner Fakültesi laboratuvarlarından, Gıda Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi sığırcılık ve koyunculuk birimlerinde bulunan imkanlardan faydalanılmaktadır.

Programa 2020/2021 eğitim öğretim yılında 60 öğrenci kayıt yaptırmış olup, toplamda 2. sınıflarla birlikte 120 öğrenci eğitimine devam etmektedir.

Öğrencilerimizin ön lisans diploması almaya hak kazanabilmesi için ilgili işyerlerinde 30 tam iş günü (altı hafta) staj yapmaları zorunludur. Staj eğitimini başarıyla tamamlayamayanlar mezun olamazlar.

Amaç: 

Veterinerlik bilimi alanında gerekli laboratuvar yöntem ve analizlerine, sahada büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda koruyucu aşılama, suni tohumlama bilgi ve tekniklerine, pet hayvan bakım ve besleme ile genel hayvan besleme, yetiştirme, ıslah bilgi ve becerisine sahip, veteriner hekimlere tedavi, cerrahi operasyon, bakım ve diğer konularda yardım edecek, sağlık ve hijyen kurallarına dikkat edecek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kamu kuruluşlarda ve hayvancılıkla ilgili özel kuruluşlarda görevini severek yerine getirecek kalifiye teknik eleman ihtiyacını karşılayıcı eğitim öğretim vermektir. 


DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ye girerek yeterli puanı aldıktan sonra;
Bölümümüzden mezun olan ve Dikey Geçiş Sınavına girerek (DGS) girerek başarılı olan öğrenciler, Biyoloji, Tarımsal Biyoteknoloji, Hayvansal Üretim, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarımsal Biyoteknoloji Veteriner Fakültesi ve Zootekni bölümlerinde eğitim alabilirler. 

İş Alanları

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı birimler Veteriner klinikleri, Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan çiftlikler, Pet ve süt hayvancılığı yapan işletmeler, İlaç, aşı, serum ve sağlık araç-gereci üreten firmalar, Hayvan hastaneleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı enstitüler, Hayvan yetiştiriciliği yapan özel işletmeler, Yem fabrikaları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı suni tohumlama yapan kurumlar, Gıda ve Yem kalite kontrol laboratuvarları, Hayvancılık danışmanlık büroları, Gıda üretimi yapan işletmeler, Yem katkı maddesi üreten ve pazarlayan işletmeler, İlaç deposu departmanları, Hayvansal ürün işleyen işletmelerde çalışabilirler. Hayvan sağlığı kabini açabilirler. 

DİĞER SAYFALAR

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi