Veterinerlik Bölümü

Hakkında

Vizyon:

Evcil hayvanların, beslenmesi, yetiştirilmesi sağlıklarının korunması ve hayvan ıslah çalışmalarında görev yapacak güncel teknik bilgi ve yeteneğe sahip veteriner hekimlere yardımcı tekniker olarak çalışacak elemanların yetiştirilmesidir.

Misyon:

Ulusal değer ve birikimlere sahip olan, küresel dünyadaki mesleki ve kültürel değişimleri takip eden, hayvan sağlığını insan sağlığının temeli olarak düşünen, bu konuda gerekli şartları yerine getirebilen, mesleki yeniliklere açık, veterinerlik ve sağlık alanında teorik bilgi birikimini uygulamada kullanabilen, sektöründe tıbbi laboratuvar araç ve gereçler, ve diğer teknik donanımların kullanımı hakkında bilgi sahibi olan, bu teknolojileri verimli ve etkili kullanan, laboratuvar analizlerini etkili ve seri bir şekilde gerçekleştiren, sonuçları yetkililere etkin bir şekilde ulaştıran, teknik elemanlar yetiştirmektir.

Bölüm Tanıtımı

Hınıs ilçemiz endemik bitki türleri, geniş mera ve çayır alanlarıyla Erzurum’un önemli hayvancılık merkezlerinden biridir. İlçede hayvan sayısı fazla olsa da halen bilimsel yaklaşımlardan uzak, geleneksel tarzda yetiştiricilik uygulanmaktadır. Gerek ilçe merkezinde ve gerekse çevre köylerde başka illerden gelen hayvan hareketleri ve göçer hayvancılığa sıklıkla rastlanmakta olup, zoonoz hastalıklarla mücadelede daha fazla oranda koruyucu veteriner hekimlik hizmeti ve bu alanda yetişmiş teknik eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Bu bağlamda; Atatürk Üniversitesi Hınıs Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü bünyesinde açılmış olan programımız 1998-1999 yıllarında “Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Programı” adı altında eğitim vermeye başlamıştır. 2008-2009 öğretim yılında “Veteriner Sağlık Teknikerliği” olarak ve en son 2010 yılından günümüze kadar olan süreçte “Laborant ve Veteriner Sağlık Programı” adıyla eğitim öğretime devam edilmektedir.

DİĞER SAYFALAR

Nitelikli Eğitim, Araştırma ve Toplumsal Katkı