BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Mali İşler Bürosu

Mali İşler Bürosu Personel Tablosu


                                                                     
   Ahmet TURGUT                Behzat ERKAYA             Sezai BALCI             Ahmet GÜRBÜZ 
(Mali İşler Sorumlusu)           Mali İşler Memuru         Mali İşler Memuru        Mali İşler Memuru

Misyonumuz:
 Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünün strateji ve politikaları doğrultusunda, kaynakları en uygun ve verimli şekilde kullanmak, ek mali kaynaklar oluşturmak,  değişime ve teknolojik gelişmelere açık, katılımcı etik davranış anlayışına sahip, güçlü,  güvenilir ve şeffaf bir mali işler yapısına sahip olmak.
 
Vizyonumuz:

 Sürekli gelişmeleri takip ederek ve örnek bir çalışma modeli oluşturarak Türkiye’deki kamu kurumları içinde en iyi ve önder bir Mali İşler Birimi olmak.
 
Değerlerimiz:

Çağdaşlık
Katılımcılık
Yenilikçilik
Sürekli gelişim
Güvenilirlik
Etik Davranış

  İlkelerimiz:

Şeffaf ve katılımcı piyasa oluşturmak
Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek
Etik anlayışa sahip olmak
Kaynakları etkin kullanmak


 
 
Mali İşler Bürosu İrtibat Telefonları: 0 (442) 231 76 30 -31 - 32 - 33
                                                       0 (442) 236 12 46 (fax)