Matematik

Vizyon ve Misyon

Bölümümüzün misyonu;

*Matematiksel analiz yapabilme gücüne sahip matematik modelleme yapabilen,mezunlar vermek;

*Bilime, ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacak kadroları yetiştirmeye yönelik lisansüstü eğitim vermek ve bilimsel araştırma yapmak;

*Bölüm olarak,  teorik ve uygulamalı matematik alanında araştırma ve lisansüstü öğretim merkezi olmak;

*Öğrencileri,  teorik ve uygulamalı matematik alanlarında özel konularda araştırma yapmaya yönlendirilmek;

*Mezunlarımız, eğitim sektörü, bankacılık, sigortacılık, bilişim gibi çeşitli sektörlerde çalışmaktadırlar. Dolayısı ile öğrencilerimizi web tasarımı, program yazılımı ve bilgisayar donanımı gibi konularda hazırlamak;

* Bölümü akredite programlarına dahil etmek;

*Multidisipliner çalışmalarda bulunmak;

Bölümümüzün vizyonu;
Nitelikli bilimsel çalışmalarıyla, gelişen bilim ve teknolojinin sonucu olarak ortaya çıkan yeni araştırma alanlarına yönelerek kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren akademik yapısıyla, bilgi üretme ve sahip olduğu eğitimi gerçek hayatta uygulayabilme becerisini kazanmış olarak yetiştirdiği bireylerle, ulusal ve uluslararası alanda tanınan, öncü bir matematik bölümü olmaktır.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR