Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PERSONEL BİLGİSİ

PERSONEL BİLGİSİ

Fak. Sek. Mehmet Ulvi ÖZTAŞ
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
E-Posta ulvi.oztas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 816 (5992) 
Posta Adresi

Eğitim