Mikrobiyoloji

Hakkında

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı eğitim ve Ar-Ge odaklı bir bölümdür. Kavramsal dersler laboratuvar uygulamaları ile bir bütünlük içerisinde verilmekte olup, böylece konuların daha iyi öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Anabilim Dalımızda birçok bilimsel çalışma yürütülmekte, bu çalışmaların sonuçları çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır. Öğrenciler araştırma projelerine katılma konusunda teşvik edilmekte, katılmak isteyenler bölümün tüm olanaklarından yararlanmaktadır.