Mikrobiyoloji

Vizyon ve Misyon

Vizyon ve Misyon

  • Mikrobiyoloji Bilimi alanında klasik ve güncel bilgileri kapsayan eğitim programı çerçevesinde nitelikli bilim insanları yetiştirmek,
  • Bölge ve ülke ihtiyaçları dikkate alınarak Mikrobiyoloji alanında yapılan bilimsel çalışmalarla evrensel bilime katkıda bulunarak uluslararası platformlarda ülkemizi başarıyla temsil etmek.
  • Bilimsel gelişmeleri takip eden,
  • Edinmiş olduğu bilgi ve becerileri kullanarak, bilimsel çalışmalar planlayıp yürütebilen,
  • Bilgisini ve deneyimlerini başkalarına aktarabilen,
  • Bağımsız araştırmalar yapabilen geleceğin akademisyenleri ve ülkemizin teknoloji ve inovasyon alt yapısını geliştirecek araştırmacılar yetiştirmek.