Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz;                                 Yüksekokulumuz Harita Kadastro Programının vizyonu,  sektöre iyi yetişmiş “ Harita Tekniker ” ünvanı alacak, ara teknik eleman işlevi üstlenecek meslek elemanları yetiştirmek., Misyonumuz: "Bilimsel ve teknolojik gelişime uyum sağlayabilecek; sanayi ve hizmet endüstrilerinin talep ettiği, kaliteli üretimi gerçekleştirebilecek, yüksek nitelikli ve performanslı ara kademe insan gücünü yetiştirmek" Öğrenciler arazide ve bilgisayarda uygulama ve araştırma yapabilmektedir. 240 saat meslek stajı ile okulda verilen bilgiler pekiştirilmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 38. Maddesinde Harita ve Kadastro Teknikerlerinin yetki ve sorumlulukları tarif edilmiştir. Mezun olan teknikerler sözü geçen kanun maddesine göre “İkinci Grup Fen Elemanı” olarak tanımlanmaktadır. Mezun öğrenciler Harita ve Kadastro ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedir. Mezunların iş bulma olanakları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Her yıl 50 örgün öğretim öğrencisi kontenjanı vardır. Program , iki yıllık mesleki teknik eğitim sonucunda “Harita ve Kadastro Teknikeri” yetiştirmeyi amaçlar. Harita sektöründe mühendis ve diğer yöneticilerle ilişkisini kuran ara teknik eleman yetiştirme amacı ile kurulmuş bir programdır.      

DİĞER SAYFALAR