Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Yönetimden Mesaj

Harita Kadastro mesleğinin uğraşı alanı, teknolojiyi yakından takip ederek, elektronik ölçü aletleriyle araziden elde edilen bilgilerden, bilgisayar ortamında hesap ve çizim işi yapmak, son teknolojik gelişmelerden olan uydular aracılığı ile ölçüm yapabilen GPS aletlerini kullanmak gibi çalışmalardır. Harita Kadastro Programı, ülkenin gereksinim duyduğu her ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin küçük projelerin etüt ve uygulamalarını gerçekleştiren bir meslek dalıdır. Üretilen haritalar mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur. Kent ve imar planlaması, kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon planlaması, kadastro, topografik haritalar vb. ile karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etütlerinde ve projelendirmede, bu projelerin araziye uygulanmasında yol, su, kanalizasyon gibi teknik hizmetlerin proje ve yapımlarında harita kadastro teknikerlerine yoğun ihtiyaç vardır. Yüksekokulumuz Harita Kadastro Programı sektöre iyi yetişmiş “ Tekniker ” ünvanı alacak, ara teknik eleman işlevi üstlenecek meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Harita Kadastro ön lisans diplomasını alan öğrenciler, dikey geçiş sınavını (DGS) kazandıkları taktirde lisans eğitimlerini Harita ve Kadastro Mühendisi olarak  okuyabilirler.

DİĞER SAYFALAR