Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

Vizyon ve Misyon

Kalifiye tekniker yetiştirme konusunda benzer yüksekokullar arasında, rekabet gücü yüksek, tercihte üst sıralarda yer alan, marka bir eğitim kurumu olmak, mesleğiyle ilgili çağın gereklerine uygun teorik ve pratik bilgiye sahip, konusunda en iyi olma çabası güden, meslek ahlakı, aidiyet duygusu, örgüt içerisindeki ortak inanç ve değerler bütünlüğüne uyum kabiliyeti gelişmiş, nitelikli ve yetenekli uzmanlar(tekniker) yetiştirmektir.

DİĞER SAYFALAR

BAĞLANTILAR