Muhasebe ve Vergi Bölümü

Vizyon ve Misyon

Vizyon 

  •  Verdiği eğitim ve  öğretim hizmetleriyle yalnızca ulusal değil, evrensel değerlere ve uluslararası mesleki standartlara uygun nitelikte becerili meslek elemanı yetiştirmektir. Muhasebe Temel Kavramları, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Finansal Raporlama Standartlarını uygun mesleki eğitim standartlarına göre  Muhasebe ve vergi alanında kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın bir program olmaktır. 

Misyon
  • Teknolojideki değişime ve ekonomik yaşamdaki gelişme, beklentilere uygun ön lisans müfredatı ile nicel ve nitel bilgilerle donatılmış eğitim-öğretim faaliyeti yürütmek ve paydaşlarla işbirliği içerisinde topluma hizmet sunmaktır.
DİĞER SAYFALAR