Muhasebe ve Vergi Bölümü

Tarihçe

1957 yılında kurulan ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, merkez kampüsünde 1982 yılında Erzurum Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü kurulmuştur. Sürekli gelişme ve büyüme göstermiştir. Belli aralıklarla ihtiyaca göre müfredatları güncellenmiştir. Daha iyi eğitim ve öğretim faaliyeti yürütmeye odaklanılmıştır. 

  • Yurtiçi ve yurtdışında üniversite ve kurumlarla işbirliği ile ilave gelişme fırsatları (ERASMUS, FARABİ değişim programları,)
  • Kalite konusunda öncülük ve sistematik iyileştirme yapısı,
  • Yabancı dil öğrenme olanağı,
  • Eğitim, sağlık ve iletişim başta olmak üzere stratejik bir planla desteklenen öğrenim ortamı,
1.Profesyonel muhasebe eğitim programlarının temel bilgilerini sunabilmek için:
a) İşletme ve organizasyon bilgileri 
b)Bilgi teknolojisi bilgileri ve yeterlilikler
c)Muhasebe, finans ve ilgili bilgiler
d) Derece ve mesleki yeterlilik
e) En az iki yıllık tam zamanlı çalışma
f) Zorunlu staj ile mesleki bilgileri pratiğe dönüştürme olanakları
Yerel koşullarda bile gerekli olan temel bilgilerin ve bilgi tabanındaki değişimleri,varyasyonları takip etmeli aramalıdır. Buna ilave olarak profesyonel muhasebecileri kariyerleri boyunca uzmanlaşmak
-Ekonomi
-iş ortamı, işletme çevresi
-kurumsal yönetim,
-İş ahlakı
-Finansal piyasalar
-Sayısal yöntemler
-Örgütsel davranışlar
-stratejik karar verme ve yönetim
-pazarlama
-uluslararası, ticaret ve küreselleşme
-Bankacılık ve servis hizmetleri
  • -Yaparak ve yaşayarak öğrenme olanağı,
  • -Bilgi teknolojisi genel bilgisi. kontrol bilgisi ve kullanıcı yeterliliklerini içerecek biçimde eğitim ve öğretim faaliyeti yürütülmektemdir.DİĞER SAYFALAR