Müzikoloji Anasanat Dalı

Hakkında

Bölümümüzde geleneksel Türk müziğinin kuram ve uygulamalarına yönelik derslerin, evrensel müzik kuram ve uygulamalarına yönelik derslerin ve teknoloji derslerinin yanı sıra müzik araştırmacılığında gerekli olan yöntem ve tekniklere odaklı derslerin yer aldığı çok yönlü bir eğitim programı takip edilmekte, öğrencilere kendilerinin seçecekleri bir çalgı (geleneksel Türk müzik kültüründen ya da Batı müzik kültüründen) üzerinde yeteneklerini geliştirme olanağı da tanınmaktadır.Müzik Bilimleri Bölümü’ne alınacak öğrenci sayısı 2019-2020 eğitim öğretim yılı için 40 örgün öğretim 40 ikinci öğretim olmak üzere toplam 80 olarak belirlenmiştir. Ancak bu kontenjanlar her öğretim yılında alt yapı ve eğitim koşullarına göre belirlenmektedir.