Müzikoloji Anasanat Dalı

Vizyon ve Misyon

Müzik Bilimleri Bölümü’nün en temel görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin müzik alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli insanları yetiştirebilmektir. Bu bakımdan bölümümüzün misyonu, ülkemizin ihtiyacı olan müzik araştırmacısı, akademisyen, derlemeci, müzik yapımcısı, kompozitör, ses ve saz sanatçılarını yetiştirmek; evrensel ve milli müziğin kaynağını, tarihsel gelişim süreçlerini araştırmak, bu alanda araştırma ve inceleme yapmak için gerekli yöntem ve teknikleri içeren genel kültürü öğrencilerine kazandırmaktır.Öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla, aktif eğitim modelini uygulayan ve gelecek nesilleri çağdaş gerekliliklerle donatan Müzik Bilimleri Bölümü’nün geleceğe yönelik hedefleri gerek bölgenin gerekse ülkemizin nitelikli insan gücüne katkı sağlayacak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanımlarında imzası bulunacak genç ve dinamik beyinleri yetiştirmek; uluslararası tanınırlığı ve marka değeri yüksek bir bölüm olarak toplumsal katma değeri en üst düzeye çıkarmaktır.