Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

PERSONEL BİLGİSİ

PERSONEL BİLGİSİ

Şef Nevim EĞRİÇAYIR
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
E-Posta nevim.egricayir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1178) 
Posta Adresi

Eğitim