BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Nukleer Tıp A.D

NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

Misyonumuz: 

Nükleer Tıp alanı ile ilgili her konuda klasik bilgi, deneyim ve birikimlerimize güncel, modern bilgi ve teknikleri de katarak evrensel değerler ışığında Tıp Fakültemiz öğrencilerine ve Nükleer Tıp araştırma görevlilerimize çağdaş standartlarda Nükleer Tıp eğitim ve öğrenimi vermek ve bölümümüzde Nükleer Tıp tanı ve tedavi yöntemlerini başarılı biçimde uygulamaktır.

Vizyonumuz:

Nükleer Tıp alanında hasta hizmetleri, eğitim-öğretim ve yapılan araştırmalar konusunda çağdaş ve saygın bir merkez olmak.

Tarihçe: 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı 1992 yılından beri hizmet vermektedir. Anabilim Dalımızda bir adet PET/CT ve iki adet çift dedektörlü gama kamera ile birer adet ultrasonografi, tiroid uptake, kemik mineral dansitometre, technegas ve C-14 üre nefes testi cihazları bulunmaktadır.