Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Vizyon ve Misyon

Misyonumuz:

Mezunlarının üstün yönetim ve girişim kabiliyetlerine sahip bireyler olarak yetişeceği yüksek kaliteli akademik programların sunulması,

İşletme ve sosyal hizmetler bilimine yönelik yeni akademik kaynakların oluşturulması, toplanması ve de yayılması,

İşletme ve sosyal hizmetler alanında özellikle etkinlik ve üretkenliğin arttırılmasını hedef alan yüksek kaliteli eğitim programlarının oluşturulması ve sunulması.

Vizyonumuz:

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin hedefi İşletme ve Sosyal Hizmetler alanında uluslararası standartlarda katkılarda bulunan daima yaratıcı, yenilikçi bir lider fakülte olmaktır.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR

FAKÜLTEMİZDE DERSLERE GİREN ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ

Oltu'da Sosyal Yaşam

Öğrenci Dilekçe Formları

Fakülte Müfredatları

Fakülte Strateji Planı