Oltu Meslek Yüksekokulu

Yönetimden Mesaj

     Bilginin, toplumumuzun ve insanlığın, sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda gelişmesi yönünde kullanılmasını amaç edinmiş olan Oltu Meslek Yüksekokulu ülkenin kalkınması ve uluslararası alanda rekabet edebilmesi için, temelde ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücünün oluşturulması için tüm imkânlarını seferber etmektedir. Bunu yaparken üniversitemizin adını taşımaktan büyük gurur duyduğu, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ülkemizin modern dünyada yerini almasını sağlayan Büyük Önder Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmada çağın gerektirdiği her türlü bilgiyi; ülkesinin menfaatlerini gözeterek öğretmeyi ve değerlendirmeyi temel ilke olarak kabul etmektedir. Bu ilke doğrultusunda, Oltu Meslek Yüksekokulu, lâik, demokratik, ülkesi ve milletinin birlik ve beraberliğine önem veren, insan hak ve hürriyetine saygılı, bilimsel düşünme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmektedir.

 


     Oltu Meslek Yüksekokulu öğrenci odaklı olma misyonunu yerine getirirken kısıtlı imkânlarına rağmen sahip olduğu değerlerden güç alarak eksikliklerin giderilmesi için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.


Doç. Dr. Cavit YEŞİLYURT
Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR