Oyunculuk Anasanat Dalı

Vizyon ve Misyon

Kurulduğundan bugüne onlarca öğrenci yetiştiren ve mezun eden Oyunculuk Anasanat Dalı, tiyatro, sinema, radyo gibi sahne ve görüntü sanatları alanında gereksinim duyulan oyuncuları yetiştirmeyi amacını edinir. Öğrencilerin oyunculuk tekniğinin gerektirdiği gibi bilgi ve uygulamaların yanı sıra, tiyatro araştırmacılığı alanlarında gerekli biçimlenmeyi kazanacakları bir eğitim programı uygulamaktadır. Başarıyla temsil ettiği Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni sanat ve bilimsel anlamda daha ileri seviyelere ulaştırmayı hedef edinen ve ulusal düzlemde etkinliğini daha da artırarak uluslar arası düzeyde eğitim verme çabasındadır.

            Verdiği eğitimin tiyatro merkezli olması yanında sinema, televizyon, radyo, reklam sektörlerini kapsayacak bir müfredata sahiptir.