Oyunculuk Anasanat Dalı

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde1995 yılından beri sahne Sanatları Bölümü’nde Eğitim- Öğretim veren Oyunculuk Anasanat Dalı, Türkiye genelinde bu sanat dalında öğrenci yetiştiren nadir sanat dallarından biridir.