Parazitoloji Anabilim Dalı

Hakkında

Parazitoloji Anabilim Dalında 3 profesör (Prof. Dr. Hamza AVCIOĞLU, Prof. Dr. İbrahim BALKAYA, Prof. Dr. Esin GÜVEN) ve 2 araştırma görevlisi (Arş. Gör. Rıdvan KİRMAN, Arş. Gör. Muzaffer AKYÜZ) olmak üzere 5 akademik personel mevcuttur. Anabilim Dalı Başkanlığını Prof. Dr. İbrahim BALKAYA yürütmektedir. Anabilim Dalında doktora eğitimine devam eden 4 doktora öğrencisi bulunmakta olup 3 yüksek lisans öğrencisi ise eğitimlerini tamamlamıştır.

Parazitoloji Anabilim Dalında Genel Parazitoloji, Helmintoloji, Protozooloji ve Artropodoloji dersleri okutulmaktadır. Ayrıca, “Klinik Laboratuvar Tanı, Arı Hastalıkları ve Yetiştiriciliği, Kanatlı Hayvan Hastalıkları ve Su Ürünleri ve Hastalıkları’’ dersleri diğer Anabilim Dalları ile birlikte multidisipliner olarak verilmektedir.

Bu derslerde hem hayvan sağlığını hem de zoonotik önemleriyle insan sağlığını etkileyen artropod, helmint ve protozoon enfeksiyonları ile ilgili sınıflandırma, yaşam siklusu, klinik bulgular, tedavi, korunma ve kontrole ilişkin bilgiler verilmektedir. Uygulama derslerinde, teorik olarak anlatılan parazitlere ve tanı yöntemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılmaktadır. 

Anabilim Dalında bölge hayvancılığı ve halk sağlığının paraziter sorunlarını hedef alan araştırma projeleri yürütülmektedir.

Anabilim Dalımızda Moleküler-Seroloji ve Rutin Tanı Laboratuvarları mevcuttur. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi “Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvar Koordinatörlüğü” bünyesinde hizmet vermekte olan laboratuvarlarımız Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır.

DİĞER SAYFALAR