Pasinler Meslek Yüksekokulu

Vizyon ve Misyon

Vizyon Güvenli bir öğrenme ortamında, bütünleşik akademik ve mesleki teknik becerileri kazandırmak, sürekli değişen küresel bir toplumda uluslar arası standartlarda eğitim, çeşitli kariyer fırsatları ve bireysel başarılara ulaşmak için her öğrenciye imkân vermek. Misyon İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, doğaya, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, Atatürk ilkelerine bağlı, kamu yararını gözeten, hedefleri olan, mesleğinde uzman, inisiyatif sahibi, farklı kültür ve anlayıştaki insanlarla iletişim kurabilen, öğrenmeyi öğrenmiş, bilimsel anlayışlı, araştırmacı ve sorgulayıcı, özgür ve eleştirel düşünen ve düşüncelerini uygar bir şekilde ifade edebilen,bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak  nitelikli insan gücü yetiştirmek. Hedef Mesleki Teknik Eğitimde toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç, istek ve beklentilerini sürekli karşılayacak şekilde kurumun gelişmesini sağlamak, mezunlara yerel, ulusal ve uluslararası ortamlarda istihdam edilebilme niteliklerini kazandırmak, uluslararası birikimin ülkeye aktarılmasına katkıda bulunmak, mesleki ve teknik yükseköğretim başta olmak üzere ulusal politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol almaktır. Meslek alanında endüstrinin istediği bilgi ve beceriye sahip üstün nitelikli eleman ihtiyacını karşılayan, mesleki eğitim ve uygulama alanlarında bilimsel araştırmalar yapan ve ülkemizdeki mesleki eğitimin sorunlarının çözümüne katkıda bulunan bir kurum olmaktır.            
Prof. Dr. Saltuk Buğrahan CEYHUN
Yüksekokul Müdürü
  

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR